TRADYCJA SIÓDMA:

Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

Na tej stronie możesz zrealizować swój datek.

Możesz to zrobić używając przycisku "PayPal lub wpłacając bezpośrednio na przeznaczone konto bankowe.

Nazwa konta:

Polacy w UK

Sort  Code:87-64-01

Numer konta: 87478868

IBAN:GB08TSBS87640187478868

BIC: TSBSGB2AXXX

 

PRZYCZYNIĆ SIĘ, WNOSIĆ WŁASNY WKŁAD

JEDNĄ z rzeczy, których nauczyłem się robić w AA, to szanować naszą Siódmą Tradycję poprzez używanie słowa „DATEK” zamiast „DAROWIZNA”.

 

Darowizna oznacza cele charytatywne.

Nasza Siódma Tradycja, podobnie jak reszta Tradycji, ma charakter duchowy.

Dlatego duchowa zasada samowystarczalności oznacza dla mnie coś więcej niż zwykłe wrzucenie złotówki do koszyka.

 

Daje mi nowy sposób, aby zacząć przyczyniać się do własnej trzeźwości.

Ilu z nas przed wejściem do pokoi mityngowych, zawsze szukało materiałów informacyjnych?

Dobrze jest być częścią czegoś, co jest naprawdę samowystarczalne. Cieszę się, że AA nie jest organizacją charytatywną i nie przyjmuje darowizn.

 

Słowo „D” oznacza darowizny na cele charytatywne.

Moja trzeźwość nie jest celem charytatywnym. To moja odpowiedzialność.

Ja też nie „wpłacam” na rachunki domowe. WNOSZĘ WKŁAD. Przyczyniam się.

 

Wpłacam „darowiznę” do schroniska dla zwierząt oraz na rzecz organizacji charytatywnych, które pomagają ludziom w życiowej potrzebie.

 

Cieszę się, że AA nie przyjmuje „darowizn”. Jesteśmy samowystarczalni.

Słowo „wkład” jest zgodne z naszą literaturą i materiałami serwisowymi zatwierdzonymi przez Konferencję AA.

Jestem częścią mojej grupy domowej, więc moim obowiązkiem jest wkład do koszyka Siódmej Tradycji.

 

Moja grupa jest częścią lokalnej społeczności AA i AA jako całości, więc dokładam wszelkich starań, aby wnieść swój wkład do intergrupy, naszego regionu i naszego krajowych służb.

"Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna, nie przyjmując dotacji z zewnątrz."

Siódma Tradycja jest niezbędna na każdym poziomie służby AA. Jest przywilejem i obowiązkiem grup i członków, aby nie tylko ich grupa, ale także ich intergrupa / region/ region, służby krajowe pozostały samowystarczalne.

Dzięki temu AA jest wolne od wpływów zewnętrznych, które mogłyby odwrócić nas od naszego głównego celu - pomocy alkoholikowi, który wciąż cierpi. Wielkość naszego wkładu jest drugorzędna w stosunku do duchowego połączenia, które jednoczy wszystkie grupy na całym świecie.

W związku z tym Anonimowi Alkoholicy  skupieni w naszej grupie nie przyjmują darowizn od osób niebędących członkami AA. Klikając powyższą opcję "DONATE", potwierdzasz, że jesteś uczestnikiem AA , lub działasz w imieniu Anonimowych Alkoholików.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków  spotkania są dla nas priorytetem. Jesteśmy NIELICZNĄ, samofinansującą się grupą, która utrzymuje swą działalność dzięki własnemu wkładowi pracy i finansów. Miło nam będzie jeśli będziesz chciał/a nam w tym pomóc. Dziękujemy!

TSB-Visa-Debit.jpg