log iPwU kopia.jpg

Witamy

Intergrupa AA „Polacy w UK" ma jeden cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
Intergrupa jest otwarta dla każdej, polskojęzycznej grupy AA w Wielkiej Brytanii. Za kluczową sprawę uważamy współdziałanie z brytyjskim AA. Uważamy, że włączenie się w lokalne, brytyjskie struktury wzmocni skuteczność niesienia posłania, a tym samym uratować ludzkie życie.
Zapraszamy polskojęzyczne grupy AA do wejścia w skład Intergrupy. Zapraszamy, także indywidualne osoby, które chcą służyć, bez względu na to, do jakiej grupy/intergrupy/regionu należą. 

Kontakt

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „Polacy W UK”. (IPWUK)

3 października 2021. Godzina 10.00 – Platforma ZOOM

 

 

 1. Spotkanie prowadził Tadeusz z gr. Bezpieczny Port (BP). Przywitał obecne osoby.

 2. Na wstępie Artur odczytał „Preambułę AA”.

 3. Tytułem zagajenia Tadeusz odpowiedział na główne pytania jakie otrzymał przed spotkaniem: Dlaczego powołano nową Intergrupę AA? Wyjaśnił CELE i POWODY powołania „IPWUK”.

Pierwszym powodem jest wspieranie naszego głównego , jakim jest niesienie naszego posłania alkoholikowi, który wciąż cierpi -.

 1. Konsolidacja polskojęzycznych Grup AA w celu podłączenia ich do struktur AA w Wielkiej Brytanii - będzie sprzyjać realizacji naszego głównemu celu.

 2. Istnieją specyficzne potrzeby lokalne, a utworzenie nowej Intergrupy, może zaspokoić jedną lub więcej z nich.

 3. Wypełnienie luki jaką jest brak stałej współpracy ze Wspólnotą Brytyjską.

 4. Umożliwienie działania osobom, które mają doświadczenie służby we Wspólnotach:

 5. Brytyjskiej

 6. Polskojęzycznej

 7. W Polsce

 1. Przedstawienie się uczestników spotkania. Obecni byli: Adam, Anna, Andrzej- Mandatariusz Gr. „Krok po Kroku”, Artur, Darek – Mandatariusz Gr. „Wirusek On-line”, Ilona, Jacek, Jackob, Justyna, Kamil, Krzysiek, Kuba, Leszek, Tadeusz, Tomasz R, Tomek, Waldek – Zastępca Rzecznika Rady Powierników w Polsce, powiernik z Regionu „Europa”, Wojciech D, Wojciech W.

 2. Podczas krótkiej autoprezentacji uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem w służbach. Często mówiono o potrzebie zachowania jedności we Wspólnocie AA. Podkreślano, że czekano na taką inicjatywę. Waldek w swej wypowiedzi podkreślił zmieniające się wokół nas realia (społeczne, geopolityczne). Nikt tak dokładnie nie wie jak szybko te zmiany będą następować. Padło wiele pytań, ale nie na wszystko znajdowano odpowiedź. Część osób będących mandatariuszami chciała bliżej przyjrzeć się temu, co i jak jest tworzone w nowej Intergrupie. Po to by móc w pełni przedstawić to na swoich grupach macierzystych. Okazało się, że część uczestników ma głębokie doświadczenie w służeniu, w strukturach brytyjskiej wspólnoty. Podkreślano inne nazewnictwo oraz zakres obowiązków.

 3. Akces do Intergrupy

  1. Darek – Mandatariusz Gr. „Wirusek On-line” – zgłosił grupę do IPWUK

  2. Andrzej- Mandatariusz Gr. „Krok po Kroku” – zgłosił grupę do IPWUK

 4. Ustalenie quorum – osoby uprawnione do głosowania.

 5. Wybrano następujące służby:

 1. Darek - Rzecznik Intergrupy

 2. Anna - Łącznik z biuletynami "Share", "Service News" i "WyspiAArzami

 3. Tomek  - Łącznik z GSO w York oraz polskojęzycznymi Intergrupami AA na Wyspach

 4. Tadeusz – Skarbnik - z zastrzeżeniem, że służba będzie pełniona do końca 2021 roku

 5. Ilona - Łącznik internetowy ECLO - Electronic Communication Liaison Officer

 6. Darek - Reprezentant do Regionu

 7. Adam - Koordynator Zespołu ds. informacji publicznej

 8. Na zakończenie poruszono sprawę istnienia czatu na innych platformach informatycznych. Poruszono szeroko rozumiane sprawy związane z przestrzeganiem Tradycji Siódmej. Zastanawiano się nad sensem tworzenia strony internetowej. Postanowiono zwołać spotkanie dnia 7 listopada 2021 roku, o godzinie 10.00. Także na komunikatorze ZOOOM.