KRÓTKA HISTORIA WSPÓLNOTY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

PREHISTORIA I HISTORIA ROZWOJU WSPÓLNOTY AA NA ŚWIECIE

Pomysł samopomocy i wzajemnego wsparcia alkoholików zrodził się około 100 lat przed oficjalną datą powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W roku 1840, w Baltimore (USA) powstało Stowarzyszenie im. Waszyngtona (Washingtonian Society). Początkowo jego członkami byli tylko alkoholicy. W niedługim czasie liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła wprawdzie 100 tysięcy, ale coraz więcej było w nim osób nie uzależnionych, polityków, działaczy społecznych i innych. Rozszerzony został też zakres działalności i zainteresowań Stowarzyszenia. Jego członkowie angażowali się w walkę o zniesienie niewolnictwa oraz inne działania polityczne i społeczne. Bez względu na to, jak szczytne idee przyświecały jego członkom, Stowarzyszenie szybko utraciło w ten sposób zdolność pomagania alkoholikom. Jednak doświadczenie to zostało wykorzystane podczas tworzenia i redagowania VI i X Tradycji AA.

W 1908 roku z Chrześcijańskiej Wspólnoty Pierwszych Wieków (First Century Christian Fellowship) wyłoniła się tzw. Grupa Oxfordzka. Propagowała ona idee: absolutnej czystości, absolutnej miłości, absolutnej i stałej gotowości oraz absolutnej uczciwości. Według członków grupy stanowiło to istotę pierwotnego (z początków I wieku) chrześcijaństwa. Niektóre z zasad obowiązujących w Grupach Oxfordzkich włączono do Programu 12 Kroków AA. Pod zmienioną nazwą (Re-Armament Movement) Grupy Oxfordzkie istnieją gdzieniegdzie do dziś.

I tu zaczyna się właściwa historia AA. Bill W. makler giełdowy z Nowego Jorku, szukający wcześniej pomocy (z mizernym skutkiem) w Akron (Ohio - USA), w 1935 r. spotkał dr Boba, chirurga z tego miasta. Obaj byli wówczas uznawani za alkoholików w beznadziejnym stanie (dr Bob nie był już nawet w stanie operować). Obaj też próbowali różnych kuracji, przebywali kilkakrotnie w szpitalach - bez jakichkolwiek efektów. Bill i Bob odbyli ze sobą wiele rozmów, mówiąc zasadniczo tylko o swoim piciu, i ze zdziwieniem stwierdzili, że te rozmowy pomagają im zachować abstynencję. Początkowo obaj (później i inni alkoholicy) szukali pomocy i wsparcia w Grupach Oxfordzkich.

Wkrótce odkryli także, że mogą poszukać innych alkoholików i niezależnie, czy przynosi to efekt u podopiecznych czy nie, szczera rozmowa z nimi pozwala im samym zachowywać trzeźwość. Gdy grono niepijących dzięki odkryciu Billa i Boba powiększyło się do kilkudziesięciu osób postanowili spisać swe przeżycia, by w ten sposób udostępnić je większej liczbie alkoholików.
W 1939 r. wydana została podstawowa książka Wspólnoty AA - "Anonimowi Alkoholicy", której tytuł dał nazwę Wspólnocie. Tekst jej w znacznej mierze napisany przez Billa W. ukazywał sposób dzięki, któremu zachowywało trwałą trzeźwość pierwszych 100 uczestników AA. W książce tej przedstawiono również historie osobiste pierwszych zdrowiejących tą metodą alkoholików.
W oryginalnym wydaniu opowieści tych było dość dużo (wydanie IV zawierało 41 "piciorysów") i książkę szybko zaczęto nazywać Wielką Księgą. Polskie I wydanie zawierało 4 takie historie; w wydaniu II zaprezentowano 7 historii osobistych polskich alkoholików.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików rozwijała się szybko, jednakże w miarę rozwoju pojawiało się wiele problemów, takich jak np. członkostwo, zdobywanie i podział pieniędzy, stosunki międzyludzkie, kierowanie grupami, reprezentacja na zewnątrz. Z tych burzliwych, a czasem nawet smutnych doświadczeń, powstało Dwanaście Tradycji AA opublikowanych w 1946 roku.

Kalendarium:

1935 r.
W maju Bill W. i dr Bob spotykają się w Akron. 10.06.1935 - ostatnie piwo doktora Boba. Początek Wspólnoty i pierwszy mityng: dwóch uczestników.
1937 r.
W listopadzie odbywa się w Akron mityng z udziałem Billa W. i dr Boba i ok. 40 trzeźwiejących alkoholików.
1938 r.
W maju Bill W. rozpoczyna pracę nad książką "Alcoholics Anonymous". W grudniu sformułowano Program 12 Kroków.
1939 r.
W kwietniu opublikowano książkę "Alcoholics Anonymous" ("Anonimowi Alkoholicy"). Anonimowi Alkoholicy ostatecznie oddzielają się od Grup Oxfordzkich.
1941 r.
Artykuł z marca w "Saturday Evening Post" powoduje wzrost świadomości społecznej na temat alkoholizmu. Liczba członków wspólnoty AA w krótkim czasie wzrasta z 2 tys. do 8 tyś.
1946 r.
W czerwcu zostaje sformułowany i opublikowany zbiór 12 Tradycji AA.
1950 r.
W lipcu odbywa się pierwsza Konwencja Międzynarodowa AA w Cleveland. Przyjęcie 12 Tradycji przez ruch AA. W listopadzie umiera współzałożyciel wspólnoty - dr Bob.
1953 r.
W kwietniu pojawia się pierwsze wydanie książki "Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji AA".
1957 r.
Liczba członków AA osiąga 200 tys., a ilość grup AA ok. 7 tys. Do Polski docierają pierwsze informacje o ruchu AA.
1962 r.
26 kwietnia XII Doroczna Konferencja Służb Ogólnych Anonimowych Alkoholików przyjęła 12 Koncepcji AA.
1965 r.
W lipcu w konferencji rocznicowej AA w Toronto udział bierze ponad 10 tys. osób.
1967 r.
W Poznaniu powstaje pierwsza grupa o charakterze edukacyjno-terapeutycznym.
1969 r.
W październiku odbywa się pierwszy Mityng Służby Światowej w Nowym Jorku z udziałem delegatów z 14 krajów.
1971 r.
W styczniu umiera Bill - współtwórca ruchu AA.
1973 r.
W maju kolejne wydanie "Wielkiej Księgi AA" osiąga nakład 1.000.000 egz.
1974 r.
Jesienią w Poznaniu usamodzielnia się i przyjmuje nazwę "Eleusis" pierwsza, działająca według 12 Tradycji AA grupa AA w Polsce.
1976r.
Zawiązuje się druga w Poznaniu i druga w Polsce grupa AA "Ster".
1977r.
Powstaje pierwsza grupa AA poza Poznaniem - "Znicz" w Będzinie. Jeden z będzińskich AA przez rok przyjeżdżał, co środę z Będzina do Poznania, na mityng, czerpiąc wiedzę i doświadczenie.
1978r.
W Słupsku powstaje grupa AA "Katharsis".
1980r.
W Warszawie powstaje pierwsza grupa AA "Odrodzenie".
1982r.
W czasie ogólnopolskiej Konferencji naukowej poświęconej Klubom Abstynentów, spotyka się wielu członków AA z całej Polski. W trakcie wieczornego mityngu wyłania się TYMCZASOWY KOMITET SŁUŻBY AA.
1983r.
Powstaje Komitet organizacyjny I Zjazdu AA w Polsce. Miejsce - Poznań. Grupa "Eleusis" przejęła patronat nad przygotowaniem "ideologicznym". Grupa "Ster" - stronę organizacyjną.
1997r.
Uruchomiona zostaje www.alcoholics-anonymous.org - oficjalna, autoryzowana przez Biuro Usług Ogólnych AA w Nowym Jorku, strona Anonimowych Alkoholików na Świecie.
2000r.
Uruchomiona zostaje jedyna oficjalna strona AA w Polsce: www.aa.org.pl
2011r. 1 lipca 2011została oficjalnie powołana polskojęzyczna grupa AA "Bezpieczny Port" w Stirling - Szkocja