ALKOHOL: NAJPIERW "PRZYJACIEL", POTEM - WŁAŚCICIEL

12 KROKÓW- PODSTAWĄ ODZYSKANIA ZDROWIA

Uzależnienie chemiczne od alkoholu i narkotyków jest chorobą dotykającą wszystkie sfery życia człowieka. Na szczęście oprócz różnych metod leczenia istnieją również grupy samopomocy, które jednoczą ludzi z jednym problemem - najsilniejszym nałogiem.

Jednak powody i cel do dołączenia do takich grup mogą być różne: wspierać się nawzajem, wymieniać informacje i, co najważniejsze, dzielić się umiejętnością radzenia sobie z trudnościami.

Spośród grup samopomocy najbardziej znaną są Anonimowi Alkoholicy (w skrócie AA). Pierwsza taka grupa pojawiła się w 1935 roku. Cztery lata później liczył 100 osób, rok później - już 2 tysiące! Grupy AA pojawiły się w Polsce w 1976 roku.

Struktura grupy jest prosta: obejmuje alkoholików. Takie grupy to społeczności nieprofesjonalne, niezależne, samowystarczalne, niereligijne i niepolityczne.

Grupy AA nie są przeciwne medycynie konwencjonalnej. Relacje z innymi organizacjami opierają się na współpracy.

Spotkania grupowe AA są klasycznym przykładem procesu społeczno-psychologicznego, charakteryzującego się orientacją na zdrowe relacje międzyludzkie, szacunkiem dla statusu jednostki, bezwarunkową akceptacją siebie nawzajem, zaufaniem i otwartością w komunikacji, wsparciu i wzajemnej pomocy.

Jeśli masz problem z alkoholem, z całą pewnością możesz powiedzieć: jest wyjście! Jedynym warunkiem dołączenia do grupy AA powinna być TWOJA szczera chęć zaprzestania picia. I nic więcej.

Ważne jest, że w zasadzie na mityng grupy AA mogą przyjść wszyscy - krewni alkoholika, dzieci, sąsiedzi, profesjonaliści. W tym celu odbywają się tak zwane „spotkania otwarte”.

Spotkania OTWARTRE przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o AA i chorobie alkoholizmu.

Spotkania ZAMKNIĘTE przeznaczone są dla każdej osoby, która ma ochotę przestać pić.